Koncertní sbor IUVENTUS CANTANS

výběrový sbor, laureát mnoha sborových cen ze soutěží a festivalů. Sbor je tvořen dětmi, které většinou prošly skoro všemi jednotlivými přípravnými odděleními sboru, jsou to zpěváci ve věku od 11 do 18 let.

Repertoár je velmi obsáhlý jak žánrově, tak historicky, obsahuje všechna slohová období , lidové písně z celého světa, spirituály, pop, i moderní vokální tvorbu  20. století. Hlavní sbor se účastní každý rok tuzemských i zahraničních soutěží a festivalů, ročně se představí na desítkách koncertů po celém světě. Zkoušky se konají 2krát týdně v pondělí a čtvrtek v 17.00 – 19.15 hodin. Každému dítěti je věnována individuální hlasová péče.

Děti z koncertního sboru  natáčejí CD, vystupují na mnoha akcích, i charitativních. Natáčely pro Český rozhlas i televizi. Absolvují pravidelná pěvecká soustředění několikrát do roka  – domovská v Pardubicích a výjezdní o jarních a letních prázdninách, letní pěvecké soustředění je delší a koná se na konci srpna.

Přípravné oddělení PÍSNIČKA

Písničku navštěvují děti ve věku od třetí až páté třídy ZŠ.

Výuka se zaměřuje na prohlubování techniky hlasu a sborové cítění. Děti již zpívají vícehlasé skladby, učí se hudební intervaly, základní tempová a výrazová označení a veškeré základy hudební teorie včetně zpívání z listu.

Zkoušky probíhají jednou týdně – vždy ve čtvrtek od 15.00 – 16.15 hodin v Domě hudby, sbormistr Zdeněk Kudrnka.

.

.

.

Přípravné oddělení SLUNÍČKO

Mladší přípravné oddělení sboru navštěvují děti od 6 do 8 let. Výuka probíhá formou hudebních her, děti se učí prvním pěveckým návykům, dovednostem a základům intonace a rytmu.

Sluníčko zkouší každé pondělí v Komorním sále Domu hudby od 15 do 16:15 hodin, sbormistr Zdeněk Kudrnka.

.

.

.

.

ZVONEČEK

Nejmladší oddělení sboru, pracují v něm děti od 4 let.

Pravidelné zkoušky každý čtvrtek v ZUŠ Havlíčkova ulice. Má své vlastní stránky www.facebook.com/ZvonecekPardubice