Historie

Pardubický dětský sbor IUVENTUS CANTANS byl založen v roce 1960 dirigentem Vlastislavem Novákem. Během krátké doby se vypracoval do špičky českých dětských sborů a stal se reprezentantem nejen města Pardubice, ale i českého sborového umění z mezinárodního hlediska. Svědčí o tom řada laureátských ocenění ze sborových soutěží nejen v ČR, ale i ve světovém měřítku. Velkým úspěchem bylo získání dvou stříbrných medailí na I. světové olympiádě „CHOIR OLYMPIC 2000“ v rakouském městě Linz mezi 360-ti sbory z celého světa. V červenci 2001 byl pozván na prestižní festival „WORLD YOUTH CHORAL FESTIVAL HAMAMATSU 2001“ do Japonska, kam byl vybrán mezi 10 vybraných sborů z celého světa. V Japonsku absolvoval zároveň 18-ti denní koncertní turné. Mezi další významné projekty lze zařadit koncertní turné v roce 2003 – Rusko (Jekatěrinburg a Moskva). V roce 2004 to bylo pozvání na profesionální 5th Taipei Choral Festivalna Taiwanu a následující turné do Hong Kongu a Číny (Shenzhen). V březnu 2006 to byla cesta do Austrálie a Nového Zélandu, kde sbor absolvoval 17 koncertů a workshopů v Sydney, Brisbane, Craftonu a ve Wellingtonu.

Doménou sboru jsou koncerty v historických památkách a chrámech, výchovné koncerty pro mládež, charitativní koncerty pro seniory a handicapované občany a mládež, koncerty k různým slavnostním příležitostem a samozřejmě koncerty na zakázku pro různé agentury a občanská sdružení.

Vystupoval v nejproslulejších koncertních síních a chrámech v Evropě, Americe, Asii- Japonsko, Taiwan, Čína a v Australii. Jmenovitě v aule Spojených národů v New Yorku (na osobní pozvání paní ministryně Madlen Albrightové), v Čajkovského síni v Moskvě, v koncertním sále OKURA CITY ACT v Hamamatsu v Japonsku, v nahrávacích sálech Rádia ORF ve Vídni, v koncertních sálech v Budapešti, Vilniusu, Kaunasu, Rize, Helsinkách, Tampere, Tallinu, v Dionýzově divadle v Athénách, v chrámu Petra a Pavla ve Vatikánu, v prostorách Dómu v Kolíně nad Rýnem, v katedrále Petra a Pavla v Praze-Vyšehradě, v Dvořákově síni Rudolfina v Praze, v Národní koncertní hale v Taipei na Taiwanu a prestižní Opeře v Sydney.

Spolupracoval s řadou profesionálních těles, orchestrů a sólistů jak v ČR, tak i v zahraničí (Komorní filharmonie Pardubice, Kvarteto litevské filharmonie Vilnius, Komorní orchestr Kaunas, Janáčkovo kvarteto, Virtuosi di Praga, atd.). Realizoval řadu televizních koncertů jak v českých televizních studiích, tak v zahraničních, např. v De Moins v USA, Ostankinu v Moskvě, Vilniusu a Kaunasu v Litvě, v Budapešti, v Tampere a řadu Life nahrávek při různých mezinárodních festivalech.

iuventuscantans-jarnikoncert2Od roku 2000 je sbor pravidelným účastníkem mezinárodního festivalu „toujours Mozart“, pořádaným InternationaleStiftung zur Foerderung von Kultur v Mnichově, vždy koncem ledna každého roku v Salzburgu a ve Vídni, kde 27. ledna 2006 zahajoval oslavy 250. výročí narození Mistra.

Koncertní sbor IUVENTUS CANTANS pořádá ročně v průměru cca 50 až 60 koncertů v ČR a v zahraničí.

Repertoár sboru obsahuje velké množství skladeb od renesance, baroku, klasicismu a romantismu až po tvorbu 20. století. V repertoáru sboru nechybí české lidové písně i lidové písně jiných národů, spirituály, skladby Beatles, Queen, muzikály, písně Michaela Jacksona, atd. Koncertní sbor IUVENTUS CANTANS uvedl řadu českých i světových premiér děl našich a zahraničních skladatelů, kteří sboru dedikovali své skladby (Miroslav Raichl, Zdeněk Lukáš, Lubor Bárta, Věroslav Neumann, Antonín Tučapský, ze zahraničí Efim Adler, Vytautas Miškinis, Vladislav Sokolov, Hans Weiss Steinberg).

Pestrost a rozsáhlost dramaturgie sboru dovoluje uspokojit prakticky všechny požadavky pro různé příležitosti od tzv. „klasických koncertů“ až po populární vystoupení různých žánrů.

V posledních 20 letech nahrál jednu LP gramofonovou desku v Moskvě, Life CD disk v Japonsku a 6 kompaktních CD v ČR. Z ucelených velkých hudebních děl, která nastudoval s profesionálními orchestry to je Česká mše vánoční J. J. Ryby, kantáta „Otvírání studánek“ B. Martinů (CD disk s Janáčkovým kvartetem), „Missa brevis“ B. Brittena, „Stabat mater“ G. B. Pergolesiho (CD disk), „Missa brevis“ Z. Lukáše, suita „Vánoce malých zpěváčků“ V.Neumanna (CD disk), atd. Poslední nahraný CD disk (2013) je věnován tvorbě Mirosla Raichla.

V současnosti sbor pracuje ve 4 odděleních podle věku – ZVONEČEK, SLUNÍČKO, PÍSNIČKA a koncertní sbor IUVENTUS CANTANS. Za 55 let existence se ve sboru vystřídalo tisíce dětí ze všech pardubických škol. Cílem činnosti sboru je poskytnout jeho členům integrovaný systém hudební činnosti a estetického vnímání, od nejútlejšího věku až po mládežnický věk, vedoucí k obohacení jeho duševního bohatství.

Velmi vysoko lze vyzdvihnout úspěchy posledních let. Z těchto úspěchů lze zmínit vystoupení spolu s Komorní filharmonií Pardubice, účast na Mezinárodním festivalu FESTIVAL INTERNATIONAL CHOEUR ET ORCHESTRE EN PROVENCE  2015, získání zlatého pásma v soutěži o cenu Miroslava Raichla v Pardubicích a absolutní vítězství na soutěžním festivalu Zahrada písní v Praze 2016. V roce 2015 oslavil zároveň sbor významné jubileum 55 let od svého založení. Byla uskutečněna řada koncertů, které svojí úrovní přispěly k oslavě tohoto jubilea.

 

 

Zahraniční zájezdy

Prvními zahraničními zájezdy byly zájezdy do družebních měst města Pardubic, a to do tehdejší NDR – Oelsnitz a Schönebeck. Dále následovaly zájezdy do města Skelefteo ve Švédsku, do města Rosignano v Itálii a po roce 1991 do dalšího družebního města Selb v Německu.

Největší zájezdové období PDS začalo v roce 1970 zájezdem do litevského Vilniusu na pozvání chlapeckých sborů Ažuoliukas a Varpelis.. V této době vznikl i sbor složený z dívek našeho sboru a chlapců litevského sboru Ažuoliukas pod názvem „Iuventus cantans amicans“. Výměnné zájezdy s těmito sbory pokračují dodnes.

Do světa si IUVENTUS CANTANS otevřel cestu založením tradice „Mezinárodních festivalů dětských a mládežnických sborů“, které pořádá každé dva roky od roku 1969 a zve na ně nejlepší sbory z ČR i ze zahraničí. Sbor tak mohl recipročně navštívit řadu svých nových partnerů v celé Evropě.

hqdefaultVedle recipročních zájezdů se sbor představil na mezinárodních festivalech a soutěžích v Německu (Zellhausen, Lindenholzhausen, Polheim, Halle, Aachen, Müncheweiller), ve Francii (Montbrison), ve Švédsku (Oskkarshamn), ve Finsku (Tampere, Helsinky), v Litvě (Vilnius), v Estonsku (Tallin), v Polsku, v Maďarsku (Budapešť), ve Španělsku (Barcelona, San Sebastian, Tolosa), v Rakousku (Vídeň), v Belgii (Neerpelt, Maasmechelen), v Holandsku, v USA (De Moins, Chicago, New York), v Bulharsku (Sofia, Burgas), v Rusku, Japonsku, Taiwanu a Australii. Pokud byly festivaly soutěžní, sbor vždy přivezl laureátské ocenění. Např. „Suma cum laude“ v Neerpeltu(Belgie), absolutní vítězství v Lindenholzhausenu (Německo) a na YoungPrag (ČR) aj.

Ze zajímavostí z činnosti sboru PDS stojí za zvláštní zmínku setkání členů sboru s paní Albrightovou, ministryní zahraničních věcí USA v sídle OSN v New Yorku v roce 1995, kde měl sbor možnost uspořádat koncert přímo v paláci OSN a návštěvu královny Alžběty v dubnu 1996 v Praze, kde jí byla předána videonahrávka „Missa brevis“ anglického skladatele B. Brittena, která byla nastudována k uctění památky 16-ti zavražděných dětí ve škole města Dublane ve Skotsku. Nahrávka byla předána této škole a odvysílána v televizích Skotska a Anglie.