Zdeněk Kudrnka

umělecký vedoucí PDS

Absolvent Konzervatoře v Pardubicích oboru hra na akordeon ze třídy prof. Elišky Andrýsové. Vzdělání si doplnil na dvou Mezinárodních mistrovských kurzech v Bratislavě a Dunajské Stredě u profesorů z Ruska, Rakouska, Francie a Polska. Během studia získal několik laureátských titulů ze soutěží – Hořovice, soutěž konzervatoří, Castelfidardo v Itálii, Reinach ve Švýcarsku. V oboru dirigování byl žákem Doc. Ing. Vlastislava Nováka – Konzervatoř Pardubice a Doc. Lubomíra Mátla – JAMU Brno. Jako dirigent dnes působí v Pardubicích, Praze, Chrudimi a Skutči.

Gabriela Královcová

korepetitorka PDS

Absolventka Konzervatoře Pardubice, obor hra na varhany ze třídy prof. Václava Uhlíře, v současné době dokončuje magisterské studium na hudební katedře PdF Univerzity Hradec Králové. Pedagogicky působí na ZUŠ Pardubice Polabiny, kde vyučuje hru na klavír i varhany a působí zde také jako korepetitorka DPS Slavíček. Doprovází též DPS Nobile při ZŠ s RVHV Polabiny. Své první hudební vzdělání získala na ZUŠ Havlíčkova, kde se učila hře na klavír (u L. Nečesané) a také se věnovala nejprve sborovému a později i sólovému zpěvu (u J. Línka). Od 4 let navštěvovala PDS Iuventus Cantans, kde se poprvé setkala se sborovým zpíváním. V současné době spolupracuje s různými hudebními seskupeními a orchestry, hudebně spolupracuje i při inscenacích VČD Pardubice (např. Limonádový Joe, Kiss me Kate). Od roku 2014 působí také jako varhanice u Církve československé husitské v Pardubicích.

novak

Doc. Ing. Vlastislav Novák

zakladatel PDS

Základy ve hře a v dirigování získal na hudební škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Tam také založil při studiu gymnázia mládežnický sbor této školy a sbor dětský. Absolvoval pardubickou Univerzitu jako inženýr chemie, kde od roku 1957 působil rovněž jako pedagog a vědecký pracovník až do roku 1993. V roce 1992 se habilitoval na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, kde působil jako pedagog hlasové výchovy a sborového zpěvu. V roce 1950 založil Vysokoškolský umělecký soubor, který vedl do roku 1993 a v roce 1960 Pardubický dětský sbor. Současně se studiem chemie studoval soukromě skladbu a dirigování na Akademii múzických umění a PF UK v Praze (Prof. J. Veselka, Prof. M. Venhoda, Prof. V. Dobiáš, Prof. Dr. J. Plavec).

Od roku 1980 působil jako profesor dirigování a sborového zpěvu na pardubické konzervatoři, kde vychoval řadu dnes již známých profesionálních dirigentů a sbormistrů, působících po celé České republice a v USA. Vedl mnoho dirigentských a sbormistrovských seminářů a kurzů v České republice, Německu, Litvě, Rusku, Polsku, Řecku, Taiwanu, Japonsku a Americe. Rovněž je zván do mezinárodních porot sborových soutěží v ČR, v mnoha zemích Evropy i v Americe. Byl jmenován osobností města Pardubic a je nositelem řady dalších ocenění města i titulů universit (UNI Goteborg, Humboldt UNI Berlin, Lomonosov UNI Moskva). Unie českých pěveckých sborů jej ocenila nejvyššími dirigentskými cenami Františka Lýska a Bedřicha Smetany.

V roce 2007 předal vedení  PDS svému žákovi Zdeňku Kudrnkovi. Zemřel 16. dubna 2018.