Sbormistři

Zdeněk Kudrnka

umělecký vedoucí PDS

Absolvent Konzervatoře v Pardubicích oboru hra na akordeon ze třídy prof. Elišky Andrýsové. Vzdělání si doplnil na dvou Mezinárodních mistrovských kurzech v Bratislavě a Dunajské Stredě u profesorů z Ruska, Rakouska, Francie a Polska. Během studia získal několik laureátských titulů ze soutěží – Hořovice, soutěž konzervatoří, Castelfidardo v Itálii, Reinach ve Švýcarsku. V oboru dirigování byl žákem Doc. Ing. Vlastislava Nováka – Konzervatoř Pardubice a Doc. Lubomíra Mátla – JAMU Brno. Jako dirigent dnes působí v Pardubicích, Praze, Chrudimi a Skutči.

 

 

 

 11159995_481249302025598_692712101195361167_n (1)Jakub Pikla

korepetitor a sbormistr PDS

Jakub Pikla Narozen 4. 9. 1995 v Havlíčkově Brodě. Po studiích na Gymnáziu Chotěboř (2006-2012) a ZUŠ Chotěboř (obory viola a klavír) zahájil studium Konzervatoře Pardubice (od 2012 dosud – obor dirigování ve třídách Mgr. J. Brycha, MgA. Tomáše Židka Ph.D. a Mgr. Jana Svejkovského). V letech 2011-2013 vedl Pěvecký sbor Gymnázia Chotěboř, v roce 2014 KS Orfeus Pardubice. Od roku 2013 pracuje jako druhý sbormistr Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice. Od září 2014 je sbormistrem ŽPS Donatio Artis Golčův Jeníkov a od jara 2015 pracuje jako korepetitor a asistent sbormistra v Pardubickém dětském sboru Iuventus Cantans. Jako sbormistr se podílel na nastudování různého vokálně-instrumentálního repertoáru, např. Stabat Mater Antonína Dvořáka, Reqiem W.A. Mozarta nebo Dream of Gerontius Edwara Elgara (s touto skladbou se pod jeho vedením účastnil VUS Pardubice festivalu Singing Europe 2015 ve Wrocławi, kde spolupracoval mj. s dirigentem Paulem McCreeshem). V roce 2014 získal 1. cenu na Mezinárodní dirigentské soutěži v Žilině, 2. místo na Mezinárodní dirigentské soutěži v Banské Bystrici v listopadu 2015 a 2. cenu ve skladatelské soutěži Opava Cantat 2015. Více informací na http://jakub.pikla.cz  

 

novakDoc. Ing. Vlastislav Novák

zakladatel PDS

Základy ve hře a v dirigování získal na hudební škole Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí. Tam také založil při studiu gymnázia mládežnický sbor této školy a sbor dětský. Absolvoval pardubickou Univerzitu jako inženýr chemie, kde od roku 1957 působil rovněž jako pedagog a vědecký pracovník až do roku 1993. V roce 1992 se habilitoval na Vysoké škole pedagogické v Hradci Králové, kde působil jako pedagog hlasové výchovy a sborového zpěvu. V roce 1950 založil Vysokoškolský umělecký soubor, který vedl do roku 1993 a v roce 1960 Pardubický dětský sbor. Současně se studiem chemie studoval soukromě skladbu a dirigování na Akademii múzických umění a PF UK v Praze (Prof. J. Veselka, Prof. M. Venhoda, Prof. V. Dobiáš, Prof. Dr. J. Plavec).

Od roku 1980 působí jako profesor dirigování a sborového zpěvu na pardubické konzervatoři, kde vychoval řadu dnes již známých profesionálních dirigentů a sbormistrů, působících po celé České republice a v USA. Vedl mnoho dirigentských a sbormistrovských seminářů a kurzů v České republice, Německu, Litvě, Rusku, Polsku, Řecku, Taiwanu, Japonsku a Americe. Rovněž je zván do mezinárodních porot sborových soutěží v ČR, v mnoha zemích Evropy i v Americe. Byl jmenován osobností města Pardubic a je nositelem řady dalších ocenění města i titulů universit (UNI Goteborg, Humboldt UNI Berlin, Lomonosov UNI Moskva).

Unie českých pěveckých sborů jej ocenila nejvyššími dirigentskými cenami Františka Lýska a Bedřicha Smetany.

V průběhu své činnosti založil několik mezinárodních festivalů – 1968 mezinárodní festival IFAS a 1969 mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů v Pardubicích, 1994 mezinárodní festival Bedřicha Smetany v Litomyšli a v roce 1999 – mezinárodní festival Bohuslava Martinů.

Od sezóny 2006/07 předal vedení sboru svému žáku Zdeňku Kudrnkovi.