Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů

Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů je prestižní přehlídkou tuzemských i zahraničních pěveckých souborů konající se v Pardubicích již od roku 1969.

Festival je pořádán Pardubickým dětským sborem Iuventus Cantans a Základní uměleckou školou Havlíčkova za podpory Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje. Koná se vždy začátkem měsíce listopadu a účastní se ho dětské a mládežnické sbory jak domácí, tak i zahraniční. Jsou to sbory, které patří ke špičce ve svém oboru a mohou se pochlubit množstvím ocenění. Jejich repertoár zahrnuje lidové písničky, klasickou vážnou hudbu, sakrální tvorbu ale i skladby muzikálové či popové. Je tedy opravdu vždy na co se dívat, poslouchat a těšit se.

Festival začíná vždy v pátek v podvečer v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích, kde se shledají všichni účastníci festivalu při společném zahajovacím koncertu a krátce se na něm představí. V sobotu dopoledne sbory porovnávají své pěvecké síly v soutěži o cenu Miroslava Raichla. V tomto klání je povinností nastudovat a zazpívat alespoň jednu skladbu od Miroslava Raichla vlastního výběru. Sobotní odpoledne patří koncertu, na kterém vystoupí opět všichni účastníci festivalu s hostujícím sborem Iuventus Cantans. Následuje vyhlášení výsledků soutěže a závěrečná společná píseň, kterou všechny sbory společně nacvičí a zazpívají si ji na závěr celého koncertu pod vedením sbormistra výherního sboru.

V letošním roce proběhne již 27. ročník festivalu 11. listopadu 2023.  

Invitation to the XXV. International Festival of Children and Youth Choirs

.

HISTORIE FESTIVALU:
Mezinárodní festival dětských a mládežnických sborů v Pardubicích založil Doc. Ing. Vlastislav Novák v roce 1969. Festival byl koncipován jako nesoutěžní, jehož bohatý program nebyl dramaturgicky ani žánrově vymezen. Probíhal ve třech dnech, od pátku do neděle a pozvání na něj přijímaly vždy sbory, které patřily mezi světovou špičku. Od roku 1999 se festival začal konat jednou za dva roky a probíhat pouze ve dvou dnech, od pátku do soboty. V roce 2007 proměnil festival svou koncepci z nesoutěžní na soutěžní, sbory začaly porovnávat síly a soutěžit o cenu Miroslava Raichla.

26.ročník festivalu se konal 10. – 11. 11. 2017.
Již pošesté se v jeho rámci soutěžilo o cenu Miroslava Raichla, soutěže se zúčastnilo celkem 7 pěveckých sborů.  Hlavní cenu absolutního vítěze získal s 98,66 body sbor z Jablonce nad Nisou Iuventus Gaude!. Zlaté pásmo a druhé místo v soutěži obsadil Pardubický dětský sbor Iuventus Cantans s 95,33 body, dále následoval pěvecký sbor Puellae et Pueri z Nového Jičína, který vybojoval 94,66 bodů a následoval Sextet + též z Nového Jičína, který uzavřel skupinu zlatého pásma s počtem 92 bodů. Nejlepším sborem ve skupině stříbrného pásma se stal pěvecký sbor Květinky z Chrudimi, který porota ohodnotila 87 body, ve stříbrném pásmu se též umístil i Ostravský dětský sbor s 85 body a dětský pěvecký sbor Resonance Třebíč s 83 body.

Celý festival se nesl v přátelském duchu a věříme, že si všichni zúčastnění odváželi z Pardubic kromě voňavého perníku i řadu zážitků a příjemných pocitů.