Vánoční koncert PDS s Vašo Patejdlem

06. 12. 2022
18:30
Pardubice, Dům hudby

Vánoční koncert PDS

15. 12. 2022
18:00
Pardubice, Dům hudby

Rybova mše vánoční

24. 12. 2022
23:00
Pardubice, Pernštýnské náměstí

Tradiční provedení Rybovy mše vánoční na Pernštýnském náměstí v Pardubicích


PDS Svatoštěpánský koncert s orchestrem Barocco sempre giovane

26. 12. 2022
17:00
Pardubice, Dům hudby

www.barocco.cz