Zahajovací koncert Mezinárodního festivalu dětských pěveckých sborů

08. 11. 2019
18:00
Kulturní dům Hronovická

Hlavní vánoční koncert PDS

12. 12. 2019
18:00
Pardubice