VÁNOČNÍ KONCERTY

8. 12. 2019 – Vánoční koncert přípravných oddělení
19:00, Evangelický kostel Pardubice

12. 12. 2019 – Hlavní vánoční koncert PDS
18:00

22. 12. 2019 – Adventní koncert Kočí
15:00, Kostel sv. Bartoloměje

22. 12. 2019 – Adventní koncert Mikulovice
17:00, kostel sv. Václava

24. 12. 2019 – Rybova mše vánoční Pardubice
23:00, Pernštýnské náměstí