Repertoár

Vedle jednotlivých titulů sbor nastudoval i rozsáhlá díla (mše, oratoria, cykly a suity) ve spolupráci s předními profesionálními ansábly a orchestry jak z České republiky, tak i v mezinárodním měřítku. Repertoár sboru zahrnuje skladby období renesance, baroka, klasicismu, romantismu až po současnou tvorbu, lidové písně a spirituály, ale i tzv. populární žánry. Vedle programu koncertního typu připravuje výchovné koncerty pro základní a střední školy.

Výběr z kmenového repertoáru

 

Dále:
skladby z muzikálů M. Lloyda Webera a Leonarda Bernsteina, lidové písně našich národů, Evropy, Japonska, Taiwanu, Číny, Afriky, Řecka atd., gospely a muzikály.