Pardubický dětský sbor IUVENTUS CANTANS založil v roce 1960 dirigent Vlastislav Novák. Během krátké doby se sbor vypracoval mezi špičku českých dětských sborů. Je významným reprezentantem města Pardubice, ale i českého sborového umění na mezinárodním poli. Svědčí o tom řada laureátských ocenění ze sborových soutěží v ČR i ve světě.

Sbor vystupoval v nejproslulejších koncertních sálech v Evropě, Americe, Asii (Japonsko, Taiwan, Čína) a v Austrálii.

Spolupracoval s řadou profesionálních těles, orchestrů a sólistů jak v ČR, tak i v zahraničí (Komorní filharmonie Pardubice, Kvarteto litevské filharmonie Vilnius, Komorní orchestr Kaunas, Janáčkovo kvarteto, Virtuosi di Praga, atd.).

Koncertní sbor IUVENTUS CANTANS pořádá ročně v průměru cca 40 koncertů v ČR a v zahraničí.

V současnosti má sbor 5 pěveckých oddělení. Za 45 let existence se ve sboru vystřídaly tisíce dětí ze všech pardubických škol.

Uměleckým vedoucím a sbormistrem PDS Iuventus Cantans je od září 2006 Zdeněk Kudrnka.