Pardubický dětský sbor IUVENTUS CANTANS založil v roce 1960 dirigent Vlastislav Novák. Během krátké doby se sbor vypracoval mezi špičku českých dětských sborů. Je významným reprezentantem města Pardubice, ale i českého sborového umění na mezinárodním poli. Svědčí o tom řada laureátských ocenění ze sborových soutěží v ČR i ve světě.

Sbor vystupoval v nejproslulejších koncertních sálech v Evropě, Americe, Asii (Japonsko, Taiwan, Čína) a v Austrálii, spolupracoval s řadou profesionálních těles, orchestrů a sólistů jak v ČR, tak i v zahraničí (Komorní filharmonie Pardubice, Kvarteto litevské filharmonie Vilnius, Komorní orchestr Kaunas, Janáčkovo kvarteto, Virtuosi di Praga, atd.), vydal několik profilových CD.

Pardubický dětský sbor zpívá a spolupracuje ročně v průměru na cca 30 koncerech  v ČR a v zahraničí, je pořadatelem Mezinárodního festivalu dětských a mládežnických sborů, v listopadu 2019 bude 27. ročník tohoto sborového svátku.

V současnosti má sbor 4 pěvecká oddělení ( Zvoneček, Sluníčko, Písnička, Iuventus Cantans) Za 58 let existence se ve sboru vystřídaly tisíce dětí ze všech pardubických škol.

Uměleckým vedoucím a sbormistrem PDS Iuventus Cantans je od září 2006 Zdeněk Kudrnka.